Het Presidium

Het Presidium heeft geen politieke taak maar houdt zich onder anderen bezig met het werkgeverschap griffiepersoneel, opdrachtgeverschap voor raadswerkgroepen, het indienen van voorstellen namens de raad en organiseren van de werkzaamheden van de raad. In het Presidium hebben de voorzitter van de raad, de fractievoorzitters en de voorzitter van de raadscommissie zitting. Daarnaast is de griffier tijdens elke vergadering aanwezig.

De vergaderingen vinden doorgaans één maal per maand plaats voorafgaande aan de laatste raadsvergadering van de maand. De vergadering begint meestal om 19:00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar. Via de gemeentelijke pagina en op deze site worden de vergaderingen van het Presidium gepubliceerd. Het Presidium kent geen spreekrecht voor belanghebbenden.