Raadsfracties

De gemeenteraad kent 8 fracties/poliltieke paritijen. De grootste fractie is die van Gemeentebelangen (7 zetels) en daarna die van Lijst GroenNoordenveld (4), PvdA (3), VVD (2), CDA (2), GroenLinks (2), D66 (2) en de ChristenUnie met (1) zetel.

Direct na de verkiezingen spreken fracties af welke fracties een wethouder(s) leveren. De fracties die de wethouders leveren vormden de coalitie en maken een bestuursakkoord. Hierin staat vermeld waar de bestuurlijke prioriteiten de komende vier jaar liggen.

Klik hier voor het bestuursakkoord

Praten met de raadsfracties 

De fracties vergaderen op de maandag in de week voorafgaande aan de  raads/commissievergadering in het gemeentehuis behalve op christelijke feestdagen. De meeste fracties wijken dan uit naar de dinsdagavond. Zij bespreken o.a. de punten die op de agenda van de raad en raadscommissie staan vermeld. Wilt u een fractievergadering bijwonen en/of een onderwerp met de fractie(s) bespreken dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier (zie linker balk). Door u aan te melden biedt u de fracties de mogelijkheid zich voor te bereiden op het onderwerp waarover u met de fractie(s) wilt spreken. Indien u dit wenst kunt u op 1 avond met alle fracties spreken. Het fractieoverleg wordt gehouden in het oude gedeelte van het gemeentehuis te bereiken via de voormalige hoofdingang.