Alex Wekema

Alex Wekema

Foto van Alex Wekema
E-mailadres: postbus@gemeentenoordenveld.nl
Logo van College van B&W
Orgaan: College van B&W Periode: van: 23 april 2014 tot: Functie: wethouder

Portefeuille:

Arbeidsmarktbeleid

Sociale zaken

Minimabeleid

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

Novatec en Novawork (sociale werkvoorziening)

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Lokaal en openbaar onderwijs

Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Leerplicht

Jeugdbeleid en jongerenwerk

Jeugdzorg

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Volwassenenonderwijs

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA)

Sociaal Wijkbeheer

Openbare bibliotheek

Museumbeleid

Kunst en Cultuur

Mensingecomplex