Arnold Rossing

Arnold Rossing

Foto van Arnold Rossing
E-mailadres: a.rossing@raadgemeentenoordenveld.nl
Logo van VVD
Fractie: VVD Periode: van: 18 december 2013 tot: Functie: Raadslid
Logo van rekenkamercommissie
Orgaan: rekenkamercommissie Periode: van: 14 mei 2014 tot: Functie: plv. lid rekenkamercommissie