Hans van der Laan

Hans van der Laan

Foto van Hans van der Laan
E-mailadres: h.vanderlaan@gemeentenoordenveld.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Portefeuille:

Wettelijke taken

Openbare Orde en Veiligheid

Algemeen Bestuurlijke Zaken

Integraal Veiligheidsbeleid

Bestuurlijke Organisatie

Burgerzaken

Personeelszaken

Interne organisatie

Voorlichting en PR

Veenhuizen

Overdracht rijkseigendommen

Handhaving (coördinatie)

Economische Zaken (exclusief arbeidsmarktbeleid)