Henk Kosters

Henk Kosters

Foto van Henk Kosters
E-mailadres: postbus@gemeentenoordenveld.nl
Logo van College van B&W
Orgaan: College van B&W Periode: van: 23 april 2014 tot: Functie: wethouder

Portefeuille:

Ruimtelijke Ordening

Grondexploitatie en gebiedsontwikkeling

Bouw- en woningtoezicht

Bouwvergunningen 

Monumenten

Regiovisie

Landbouw

Gemeentelijke eigendommen

Afvalverwijdering en  verwerking

Gemeentelijk milieubeleid en -beheer

Milieuvergunningen en  meldingen

Water

Bodem

Landschapsbeleidsplan

Natuur

Economische zaken (excl. arbeidsmarktbeleid)