Jos Huizinga

Jos Huizinga

Foto van Jos Huizinga
E-mailadres: Postbus@gemeentenoordenveld.nl
Logo van College van B&W
Orgaan: College van B&W Periode: van: 25 januari 2017 tot: Functie: wethouder

Portefeuille:
Informatisering
Automatisering
Centrale inkoop
Dienstverlening
Integratie wonen, zorg en welzijn
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Welzijn in Noordenveld (WiN)
Vluchtelingen, statushouders en minderheden
Volksgezondheid
Financiën en Belastingen
Sportaccommodaties (inclusief De Hullen en Molenduinbad)
Brinkhof en multifunctionele accommodaties
Openluchtbaden
Bestuurlijke vernieuwing
Duurzaamheid