Klaas Smid

Klaas Smid

Foto van Klaas Smid
E-mailadres: postbus@gemeentenoordenveld.nl
Logo van College van B&W
Orgaan: College van B&W Periode: van: 1 november 2015 tot: Functie: voorzitter; burgemeester

Portefeuille:

Wettelijke taken

Openbare Orde en Veiligheid

Algemeen Bestuurlijke Zaken

Integraal Veiligheidsbeleid

Bestuurlijke organisatie

Burgerzaken

Personeelszaken

Interne organisatie

Communicatie en PR

Veenhuizen

Overdracht Rijkseigendommen

Markten